Πρόσκληση σε Τακτική Γενική συνέλευση έτους 2020

Η Διοικούσα Επιτροπή της ΚΟΙΝΣΕΠ Οικοδιαδρομές προσκαλεί τα μέλη της στην ετήσια τακτική γενική συνέλευση, η οποία θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 23 Μαΐου, στις 18:00, με θέματα ημερήσιας διάταξης τα εξής:

1. Αίτηση εισδοχής νέου μέλους

2. Αίτηση διαγραφής μέλους

3. Έγκριση του απολογισμού 2019 από 22/11/2019 έως 31/12/2019 και απαλλαγή της ΔΕ από κάθε ευθύνη

4. Έγκριση ετήσιου προγραμματισμού δράσεων έτους 2020

5. Έγκριση των οικονομικών καταστάσεων 2019

6. Εκλογή νέας Διοικούσας Επιτροπής

7. Συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ Οικοδιαδρομές στην Κοινοπραξία «Τα Πάντα Re»

8. Συμμετοχή της ΚΟΙΝΣΕΠ Οικοδιαδρομές στην Ένωση Φορέων ΚΑΛΟ Κεντρικής Μακεδονίας

9. Τροποποίηση καταστατικού: αλλαγή ονόματος και διακριτικού τίτλου της ΚΟΙΝΣΕΠ